1. des, 2010

NB! I år fikk HSMO et nytt medlem

Grete Amarp. Hun spiller på sin avdøde mann (vår gamle klassekamerat) – Stein’s instrument. Det er veldig hyggelig å ha fått Grete med i orkesteret!!