29. okt, 2011

Konsert med NMBOF – Iladalen kirke, Oslo.

Nærmest en gjentagelse av konserten i 2009. Denne gang med Oslo Gitarensemble som arrangør. Ikke like mange tilhørere som sist, men en vellykket konsert. Som fellesnummer ble spilt ”Recuerdos de la Alhambra” – et flott spansk stykke.