14. feb, 2012

I forbindelse med konserten i Iladalen kirke 29. oktober 2011

I forbindelse med konserten i Iladalen kirke 29. oktober 2011 tok Norsk Balalaikaorkester kontakt med spørsmål om vi kunne være interessert i et samarbeid. Det var vi i utgangspunktet veldig interessert i, og vi ble etter hvert invitert til en samøvelse med dem den 14. februar i deres øvingslokale i Karl Johansgate 8. Det viste seg at de øvet i et kontorrom, og plassen var meget begrenset.  NBO var 6 fremmøtte – vi var 7. Det ble akkurat plass!!

Det ble en morsom øvelse hvor de to fellesnummerne fra konsertene i Iladalen kirke kom i fokus. Det var nemlig de eneste vi uten videre kunne spille sammen. Det ble gjort spede forsøk på å spille andre stykker sammen, men det var tydelig at noter måtte omarbeides for videre samspill.

Det virket som et samarbeid har noe for seg, så det ble gjort avtaler om noteskriving og om nye øvelser. Men – det er tydelig at et større øvingslokale må til.